Linia napowietrzna 220 kV

Linia napowietrzna 220 kV –Rogowiec Piotrków L=27 km

Linia napowietrzna 220 kV Rogowiec – Pabianice L=30 km

Linia napowietrzna 220 kV Rogowiec – Janów L=11 km

Pomiar wykonany w oparciu  o standardy  profilu  podłużnego napowietrznych linii elektroenergetycznych  obowiązujących w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych  S.A.