Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

  • Wydzielenie działek zajętych pod prowostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Stobrawa w km 0+000 – 6+065 – zobacz zdjęcia
  • Podziały działek dla osób fizycznych