Geodezyjna obsługa budownictwa hydrotechnicznego

  • Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi – zobacz zdjęcia
  • Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Stobrawa w km 0+000 – 6+065 – zobacz zdjęcia
  • Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Cieku Bystrzyckim w km 6+480 w miejscowości Błota
  • Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500