Geodezyjna obsługa budownictwa drogowego

  • Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice – Zamek
  • Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 38 w m. Pietrowice
  • Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w Kędzierzynie-Koźlu
  • Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Paksławice – zobacz zdjęcie