O firmie

Biuro Geodezyjne Horyzont rozpoczęło swoja działalność w 2005 roku.  Od początku swojego  istnienia głównym celem było świadczenie usług geodezyjnych na najwyższym poziomie.

Aby to zrealizować połączyliśmy wiedzę, doświadczenie i nowoczesne technologie.

Nasi współpracownicy, to absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy uczestniczyli przy realizacji największych inwestycji w województwie opolskim.

Posiadamy stosowne uprawnienia geodezyjne z zakresu:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości ( gruntów)
4. Geodezyjna obsługa inwestycji

W pracach pomiarowych korzystamy ze sprzętu marki Trimble.  Proces pozyskiwania danych terenowych ich dalsze przetwarzanie oraz opracowanie ostatecznego produktu zostało  całkowicie zinformatyzowane.  Doprowadziło to  do maksymalnego skrócenia czasu  na wykonanie opracowań geodezyjnych. Integracja naszych geodezyjnych urządzeń pomiarowych ze sprzętem informatycznym daje możliwość analizy pomierzonych wielkości i porównania ich z projektem bezpośrednio na budowie.

Nasza oferta skierowana jest do biur projektowych, firm budowlanych, administracji publicznej  i osób fizycznych.